Jälleenmyyjän asetukset

Toimittajan tiedot -osiossa pääset määrittelemään omat tietosi, kuten yhteystiedot, oletusasetukset uusille tileille sekä tiedot hälytysten lähettämistä varten.

 

PERUSTIEDOT

Yleistä tietoa -sivulla voit täyttää yhteystietosi. Erityisesti Tuen sähköposti ja Tuen puhelinnumero ovat tärkeitä, sillä ne näkyvät asiakasohjelmassa loppukäyttäjille saakka.

 

SÄHKÖPOSTIVIESTIT

Sähköpostiviestit -sivulla näet viestit, joka lähetetään käyttäjille uutta tiliä luotaessa, siirrettäessä varmistuspalvelua uudelle tietokoneelle tai salasanaa vaihdettaessa. Voit tarvittaessa muokata niitä - esim. vaihtaa omat yhteystietosi allekirjoitukseen. Muutokset tehtyäsi muista painaa Tallenna.

 

ASETUKSET

Valitsemalla Asetukset sekä Endpoint Backup pääset määrittämään oletusasetukset uusille tileille. Voit milloin vain muuttaa niitä tai tilikohtaisia asetuksia.

     1)  Ajastus-valikon alla on kolme vaihtoehtoa:

  • Pois - tietojen varmistuksia ei tehdä
  • Jatkuva - varmistukset tapahtuvat automaattisesti muutaman minuutin välein (suositeltu)
  • Päivittäinen - varmistus tehdään kerran vuorokaudessa valitsemaasi kellonaikaan

     2) Oletuksena kaikki loppukäyttäjien työasemilla olevat tiedostot varmistetaan. Rajaukset -kohdassa pääset Muuta -painiketta napsauttamalla määrittämään kohteet, joita et halua varmistettavan (ulkoiset asemat, pakatut tiedostot, järjestelmäkansiot jne). Valittuasi haluamasi kohteet paina Ok.

     3)  Kaista -kohdassa voit valita, miten paljon kaistaa varmistuspalvelu saa enimmillään käyttää. Oletusasetuksena kannattaa olla rajoittamaton kaista. Voit myöhemmin uusia tilejä luodessasi helposti muuttaa varmistusten tekemiseen käytettävän kaista määrää muokkaamalla tilikohtaisia asetuksia.

     4)  Jos haluat loppukäyttäjien saavan tiedot hälytyksistä, laita rasti ruutuun Näytä hälytykset loppukäyttäjälle -kohdassa.

     5)   Näytä varjot käyttöliittymässä.

     6)   Käyttöoikeus -kohdassa voit määrittää, onko loppukäyttäjillä oikeuksia tehdä muutoksia oman asiakasohjelmansa asetuksiin

  • Täydet oikeudet: Kaikkien perus- ja lisäasetusten muuttaminen asiakasohjelmassa on käyttäjille sallittua.
  • Ei oikeuksia: Käyttäjä ei voi tehdä mitään muutoksia asiakasohjelmansa asetuksiin, lukuun ottamatta kielivalintaa. Hänellä on kuitenkin katseluoikeus kaikkiin asetustietoihin.

     7)   Säilytä poistettuja -kohdassa voit valita, kuinka pitkään käyttäjän tietokoneelta poistettuja tiedostoja säilytetään varmuuskopioiden joukossa. Usein oletuksena on 30 päivää.

 

     8)   Voit myös päättää, varmuuskopioidaanko piilotetut tiedostot laittamalla halutessasi rastin ruutuun kohdassa Varmuuskopioi piilotetut tiedostot.

     9)   Jos tiedoston varmistus jostakin syystä epäonnistuu, siitä lähetetään hälytys, jos hälytykset on asetettu päälle (kts. kohta Hälytykset). Voit valita, miten monen epäonnistuneen yrityksen jälkeen hälytys lähetetään. Oletuksena voi käyttää esim. viittä yritystä.

Hälytysasetukset määritellään tarkemmin Hälytykset -kohdassa, joka löytyy kun luet tätä ohjetta eteenpäin.

     10)  Jos edellisestä varmistuksesta on kulunut enemmän aikaa kuin Muistuta varmuuskopioinnista -kohdassa on määritelty, ohjelma lähettää hälytyksen sähköpostitse.

     11)   Lokituksen taso -kohdassa voit valita vaihtoehdoista matala, yleinen ja tarkka. Useimmiten Yleinen on riittävä taso.

 

BRÄNDÄYS

Jos yrityksenne myy Nexeticin varmistuspalveluja oman brändinne alla joko Powered By Nexetic tai White Label -periaatteella, voit brändätä myös web-hallintapaneelin ulkoasun.

     1)   Voit korvata sivun vasemmassa ylänurkassa olevan Nexeticin logon oman yrityksesi logolla. Napsauta Logo -kohdassa Muuta -linkkiä, niin voit ladata tietokoneeltasi haluamasi logon. Jos haluat poistaa lataamasi logon, valitse Poista, jolloin yrityksesi logo korvautuu Nexeticin logolla.

     2)   Lisää Sivun osoite -kohtaan yrityksesi www-osoite. Logon klikkaaminen vie käyttäjän tähän osoitteeseen.

     3)    Ikoni tarkoittaa osoiterivin alussa olevaa pientä kuvaketta, joka on usein yrityksen logo tai muu symboli. Voit muuttaa tämän hallintapaneeliin samaan tapaan kuin yrityksenne logonkin. Valitse Ikoni -kohdassa Muuta, niin voit ladata haluamasi ikonin tietokoneeltasi.  

 

HÄLYTYKSET

     1)   Mikäli varmistuspalvelun toiminnassa tapahtuu jotain odottamatonta - kuten tiedoston epäonnistunut varmistus tai varmistuksia varten varatun levytilan ylittyminen - yrityksellesi ja/tai loppukäyttäjälle voidaan lähettää asiasta hälytys. Hälytykset lähetetään ainoastaan, jos ne ovat päällä eli Lähetä sähköpostihälytykset -kohdassa on valittuna ON

     2) Sähköpostiviesti -kohdasta pääset muokkaamaan käyttäjille hälytystilanteessa lähetettävää sähköpostiviestiä. Viestiin automaattisesti generoituva perussisältö riippuu siitä, minkä tyyppinen tilanne on kyseessä.

     3)   Lähetä sähköpostihälytykset osoitteeseen  -kohdassa on oltava sähköpostiosoite hälytysten lähetystä varten - esimerkiksi yrityksesi tuen / ylläpidon sähköpostiosoite. Jos haluat lisätä useampia sähköpostiosoitteita, erota ne toisistaan pilkulla. 

     4)   Kun hallinnoimasi tilin varmistusten käyttöön varattu levytila alkaa lähestyä loppuaan, järjestelmästämme lähtee varoitus. Kun tilaa on jäljellä 5 %, lähetä varoitus osoitteeseen -kohtaan lisää haluamasi sähköpostiosoite - esim. yrityksesi tuen / ylläpidon sähköpostiosoite. Jos haluat lisätä useampia sähköpostiosoitteita, erota ne toisistaan pilkulla. 

     5)   Tämän jälkeen voit valita, lähetetäänkö hälytykset 

  • Endpoint-käyttäjien jälleenmyyjille
  • Endpoint-loppukäyttäjille
  • Server-käyttäjien jälleenmyyjille
  • Server-loppukäyttäjille

Hälytysten lähetys on päällä, kun valitset ON (suositus), ja lähetys on vastaavasti pois päältä, jos valitset OFF

     6) Jokaiselle tulevalle loppukäyttäjälle lähetetään käyttäjänimen ja salasanan sisältävä kutsu ottaa varmistusohjelma käyttöön. Jos loppukäyttäjä ei kuitenkaan ole asentanut varmistusohjelmaa 14 päivän sisällä kutsun lähettämisestä, hänelle voidaan lähettää muistutus. Jos haluat ottaa muistutukset käyttöön, valitse Lähetä muistutus, jos käyttäjää ei ole asennettu 14 päivän kuluessa kutsusta -kohdassa ON.

 

YLLÄPITÄJÄT

Ylläpitäjät -sivulla voit määrittää henkilöt, joille halutaan antaa oikeudet tehdä lisäyksiä ja muutoksia tilisi tietoihin.

     1)   Add user: Ei vielä vendor-tasoisilla tunnuksilla mahdollista, kts. #452

     2)   Ohjeet & screenshotit sitten kun add user on lisätty ja sivu on oikean näköinen

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

Kommentit